پروژه ها

 فروشگاه پوشاک آتریسا

فروشگاه پوشاک آتریسا

این تیزر تبلیغاتی به منظور معرفی فروشگاه پوشاک آتریسا در سال 1396توسطواحد فیلم سازی آژانس تبلغاتی معین رسانه تهیه و تولید گردید.

Date

06 اسفند 1397

Categories

تیزر تبلیغاتی

تماس با ما

معین رسانه

کرج مهرشهر

بلوار ارم

برج دارا

02634908975

09212756234

moeinmedia@gmail.com