معین رسانه

چارت مدیریت

شرکت معین رسانه با تلاش وکوشش فراوان پا به عرصه دنیای رسانه وتبلیغات نهاد وبا بهره گیری از

 

الطاف خداوندمتعالونیز همتجوانان مستعد وتحصیلکرده این مرزو بوم قله های ترقی وموفقیت رایکی پس

 

 

از دیگری فتح می نماید.

 

ازجمله بخش های این شرکت:

  • مدیرعامل ومدیرمسئول

  • دپارتمان عکاسی(صنعتی-تبلیغاتی)

  • دپارتمان فیلمسازی

  •  دپارتمان بازاریابی ومارکتینگ 

  • دپارتمان فنی ومهندسی

  • دپارتمان گرافیک

  • دپارتمان توسعه برند وتحلیل بازار 

لینک های مفید