معین رسانه

تصویربرداری(Videography)

با بهره گیری از دانش آموختگان فیلمسازی 

  • ساخت تیزر تبلیغاتی 
  • ساخت ویدیو کلیپ 
  • تصویربرداری ازجشن ها وسمینارها 
  • تصویربرداری خبری 
  • تایم لپس
  • تصویربرداری هوایی 

لینک های مفید