معین رسانه

تبلیغات رسانه ای (Media Advertisment )

شرکت تبلیعاتی معین رسانه به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان درزمینه رسانه وبرنامه سازی رسانه ای آمادگی خودرابه منظور ارائه خدمات مرتبط با امرتبلیغات دررسانه ها به صاحبان صنایع،ادارات ،ارگانها وشرکت های خصوصی اعلام می نماید:

  • ساخت تیزرهای تلویزیونی                                                                                                                               

  • ساخت تیزرهای رادیویی 

  • ساخت تبلیغات اینترنتی 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

لینک های مفید