معین رسانه

واحد سیارتلویزیونی

شرکت تبلیغاتی معین رسانه به عنوان اولین شرکت تبلیغاتی دارنده واحدسیار تلویزیونی خدمات زیرراارائه می نماید:

  • پوشش تصویری سمینارها وهمایش ها
  • پوشش تصویری جشن ها وگردهمایی ها
  • پوشش تصویری کنسرت ها 
  • ساخت برنامه های مشارکتی تلویزیونی

قابلیت های واحدسیارتلویزیونی:

  • استقرار سریع درمحل برگزاری 
  • عدم نیاز به حمل تجهیزات ونصب درمحل
  • آماده به کارشدن در کمترین زمان
  • ارائه نسخه تدوین شده ازبرنامه درانتهای برنامه
  • دارای سیستم صوتی (باند ومیکسر) همراه
  • دارای کرین با ابعاد متنوع

لینک های مفید