فیلم صنعتی

فیلم صنعتی صنایع غذایی بهشهر

ساخت فیلم صنعتی به سفارش واحد HSE شرکت صنایع غذایی بهشهر و به صورت دوزبانه(فارسی و انگلیسی) توسط دپارتمان فیلمسازی آژانس تبلیغاتی معین رسانه .

این فیلم صنعتی ضمن معرفی فضاهای داخلی و بخش های مختلف کارخانجات صنایع غذایی بهشهر در خصوص رعایت نکات ایمنی به صورت دوزبانه به مراجعین داخلی و میهمانان خارجی توضیحاتی را ارائه می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.